OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

obiady

CHĘTNE OSOBY, KTÓRE CHCĄ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW PROSIMY O POBRANIE DEKLARACJI I ZŁOŻENIE ICH W TERMINIE
DO 06 września 2017  W POKOJU nr 3 ZKPiG nr 33  W GODZ. 8-15.00.

OPŁATY ZA OBIADY PROSZĘ WYSYŁAĆ NA KONTO:     ZKPIG NR 33  Bank Pekao   77 1240 1268 1111 0010 3848 8897

KOSZT  TRZYDANIOWEGO OBIADU ZA M-C WRZESIEŃ 2017 WYNOSI:


           ilość posiłków    cena jednostkowa    razem
Uczeń
          15                4,00 zł                60,00 zł    na konto Bank Pekao   77 1240 1268 1111 0010 3848 8897

Nauczyciele
   15                5,50 zł                82,50 zł     Kwota MUSI być rozbita na dwa konta:

w tym            15                4,00 zł                60,00 zł     na konto Bank Pekao   77 1240 1268 1111 0010 3848 8897

i                   15               1,50 zł                 22,50 zł      na konto Bank Pekao   05 1240 1268 1111 0010 3848 8738

Pozostali
pracownicy
   15                4,32 zł                64,80 zł     na konto Bank Pekao   77 1240 1268 1111 0010 3848 8897

OPŁATĘ PROSZĘ UIŚCIĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 08 września 2017r.            
Z POTWIERDZENIEM KOPII WPŁATY w POKOJU nr 3   (DO PIĄTKU).
BRAK POTWIERDZENIA SKUTKUJE   N I E   WYDANIEM OBIADU.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego