OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Progr. europejskie

Nasza szkoła brała udział w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Pracownie internetowe dla szkół
2. Internetowe Centra Informacji Multimedialnej

Szkoła została wyposażona w 2 pracownie internetowe, każda po 15 stanowisk komputerowych, Pracownie multimedialną, każda z 4 stanowiskami komputerowymi, 2 laptopy, 2 rzutniki cyfrowe i 4 drukarki laserowe.

W ICIM są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Być w formie

Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe rozpoczęły udział w projekcie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Program SOCRATES - GRUNDTVIG pt. "Być w formie".
Grupami partnerskimi dla projektu będą szkoły:
• Turcja - Ozel Edirne Beykent Lisesi
• Austria - Medscreen association to support
•Cypr - The School of Adult Education of Cyprus Cosumers Association
•Węgry - Bocskai István Gimnázium ěs Közgazdasági Szakközěpiskola

SOCRATES jest programem powołanym przez Wspólnotę Europejską - wspierającym międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją. Program ten został ustanowiony w 1995 roku, początkowo na pięć lat (1995 - 1999) a następnie przedłużony jako SOCRATES II na lat siedem (2000 - 2006). Polska bierze w nim udział od 1998 roku.

SOCRATES służy realizacji następujących celów: •poprawie jakości kształcenia i nadania edukacji wymiaru europejskiego;
•wzmacnianiu wymiaru europejskiego na wszystkich szczeblach edukacji oraz zapewnieniu szerokiego dostępu do istniejących w Europie zasobów edukacyjnych, przy równoczesnym promowaniu równości szans we wszystkich dziedzinach edukacji;
•promowaniu "ilościowej" i "jakościowej" poprawy znajomości języków Unii Europejskiej;
•promowaniu współpracy instytucjonalnej w dziedzinie edukacji i wyjazdów (mobilności) kadry edukacyjnej, uczniów i studentów.

Założenia programu " Być w formie": •uświadomienie uczestnikom o składzie dobrze zbilansowanego, zdrowego jedzenia,
•uświadomienie uczestnikom o istotnym znaczeniu aktywności fizycznej,
•rozwój umiejętności i zdolności uczniów i ich rodziców do podejmowania decyzji oraz zdolność grupy (lub społeczności) do działania w zespole w celu stosowania umiejętności kontroli nad wyznacznikami zdrowia oraz osiągania pozytywnych zmian.

Uczestnikami programu są uczniowie XXI Sportowego Liceum Ogólnokształcącego i ich rodzice, nauczyciele, higienistka, technik żywienia, lekarz, trenerzy.
Pierwsze robocze spotkanie odbyło się 2 - 6.X.2006 r. W Turcji w Edirne, gdzie nastąpiła prezentacja szkół i programów zawartych w projekcie.

Dlaczego przystąpiliśmy do projektu?

Szkoła od dawna zainteresowana jest tematyką promowania zdrowego stylu życia ale przede wszystkim zapobieganiu skutkom złego odżywiania się. W związku z globalizacją i częstymi wyjazdami uczniów sportowców za granicę staramy się wprowadzać nowe nawyki żywieniowe. Istotą tego zagadnienia jest również to, czy odżywianie uczniów zawodników ma wpływ na ustalanie posiłków w rodzinie, czy zmienia to styl odżywiania w rodzinie. Stąd realizacja takich zadań jak:
•zdrowa żywność
•higiena jedzenia i higiena osobista
•rozprzestrzenianie się chorób
•bezpieczeństwo drogowe i w domu
•służby medyczne w szkole

Szczególnie ważnym wydaje się program profilaktyczny, realizowany wspólnie z rodzicami: antyalkoholowy, antynikotynowy, antyrakowy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego