OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd szkolny

Zadania Samorządu Uczniowskiego
Ogólnokształcących Szkół Sportowych w Gdańsku
w roku szkolnym 2015/2016


Rok 2015/2016 – ROKIEM OTWARTEJ SZKOŁY
Szkoły, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport i środowiska lokalne.


Przewodniczący SU OSS:      Maciej Ptaszyński, kl. 2 SMS A
Zastępcy Przewodniczącego SU OSS:
Karolina Jankowska, kl. 2 SLO C, Paulina Włodarczyk, kl. 1 SLO C
Zarząd stanowią także uczennice i uczniowie z klas trzecich:
Paulina Berlińska – kl. 3 SLO C, Katarzyna Mrzygłód – kl. 3 SLO C, Michał Dubiński – kl. 3 SMS A, Karol Brzeziński – kl. 3 SMS A
Opiekunowie SU OSS:
 mgr Monika Gliniecka
                                    mgr Dorota Raszke

Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność szkolna będąca pod opieką wszystkich nauczycieli


Akcje Samorządu Uczniowskiego trwające cały rok szkolny:

-zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz podopiecznej Oli chorej na porażenie móżdżkowe;.
-zbiórka makulatury w ramach akcji Be eco – specjalne ekopunkty w klasach;
-systematyczna dbałość o estetykę szkoły – gazetki tematyczne, gabloty na I piętrze i na parterze;

-prowadzenie kroniki szkolnej;

-aktualizowanie strony Facebook SU OSS;

-realizacja priorytetów  MEN (wzmocnienie bezpieczeństwa – akcje plakatowe; rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży)

Pomysły na rok szkolny 2015/2016, które pojawiły się na zebraniu SU OSS:
Nawiązać współpracę z bibliotekami BUG, WMBP oraz biblioteką pedagogiczną – wyjścia na spotkania promujące czytelnictwo, imprezy czytelnicze, lekcje NT wiedzy w sieci (priorytet).
Włączyć się w Wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Raz w miesiącu losować numerek (odpowiadający dacie kalendarzowej) – numerek wyznaczy dzień wolny w całej szkole od pytania, kartkówek i sprawdzianów.
Zmodyfikować akcję „Góra Grosza” i już w listopadzie w każdej klasie wystawić słoik, do którego będzie można wrzucać gorsze (uczynić z akcji konkurs, która klasa zbierze najwięcej pieniędzy).
Zmienić ozdoby na ścianach przy pokoju nauczycielskim.
• W salach wywiesić gazetki na temat klasy, do której sala jest przypisana.Plan działań SU może ulegać  zmianom,  może być wzbogacany pomysłami, ideami na bieżąco i w miarę potrzeb.
Plan działań SU został zatwierdzony i przyjęty do realizacji  na zebraniu SU 22.09.2015r.

oprac. mgr Monika Gliniecka

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego