Edukujmy się Pomoce edukacyjne Jak stosować multimedialne pakiety edukacyjne na lekcjach?

Jak stosować multimedialne pakiety edukacyjne na lekcjach?

0 Comment 15:40


Zastosowanie multimediów wspiera procesy edukacyjne. Specjalne pakiety multimedialne mogą uatrakcyjnić lekcje i pomóc w przyswajaniu informacji przez uczniów. Jak z nich korzystać?

Rodzaje materiałów multimedialnych

Przeznaczone dla szkół, ale również do użytku domowego, multimedialne pakiety edukacyjne (np. GOSense) to specjalne programy obejmujące różne typy materiałów, które tworzone są z myślą o interesującym przekazywaniu wiedzy i jej utrwalaniu. Dodatkowo, uczą logicznego myślenia, ćwiczą pamięć i koncentrację, a także stanowią uatrakcyjnienie zwykłych lekcji.

W pakietach znajdują się:
– ilustracje
– zdjęcia
– animacje
– filmy
– symulacje
– prezentacje
– ćwiczenia interaktywne

Powyższe materiały tworzone są z myślą o przyciągnięciu uwagi uczniów, a także zachęceniu ich do interakcji. Mogą zatem sprawić, że zwykła lekcja chemii, fizyki czy matematyki nagle stanie się wciągającą przygodą.

Dostępne gotowe scenariusze lekcji

Do multimedialnych pakietów edukacyjnych mogą być również dołączone scenariusze. Pomagają nauczycielowi w przeprowadzeniu lekcji na bazie oprogramowania. Najczęściej jest ona uzupełniana o multimedia, lecz mogą one również całkowicie zastąpić tradycyjne metody nauczania.

Zastosowanie pakietów tego rodzaju pomaga zatem w przygotowaniu takich lekcji, które przyciągają uwagę, wzbudzają żywe zainteresowanie tematem, a także ułatwiają zapamiętywanie przekazywanych informacji. Systematyczne uzupełnianie programu nauczania o elementy multimedialne pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych wyników uczniów.