Zabawa w figurki i zabawa w kolorowe rytmyZabawy muzyczne dla dzieci są bardzo popularnym rodzajem aktywności dla tej grupy wiekowej. Są one bardzo lubiane przez młodych ludzi. Wśród tego rodzaju zabaw można wymienić na przykład zabawę w figurki, a także zabawę w kolorowe rytmy.

Zabawa w figurki

Wśród najbardziej popularnych zabaw muzycznych dla dzieci można na przykład wyróżnić zabawę w figurki. Podczas niej dzieci biegają po danym pomieszczeniu w rytm konkretnej muzyki, która została im puszczona przez osobę prowadzącą zajęcia. Następnie nauczyciel zatrzymuje muzykę i mówi „Figurki, figurki zamieńcie się w…” i wymienia nazwy różnego rodzaju przedmiotów, a także roślin oraz zwierząt. Zadaniem dziecka jest przybranie pozy zwierzęcia, rośliny lub przedmiotu, które zostały wymienione przez osobę prowadzącą zajęcia, a także zastygnięcie bez ruchu. Dziecko, które najlepiej to zrobi może wybierać, w co mają się zamienić inne dzieci podczas kolejnej tury zabawy.

Zabawa w kolorowe rytmy

Kolejną bardzo popularną zabawą muzyczną dla dzieci jest zabawa w kolorowe rytmy. Do tej zabawy potrzebne są pewnego rodzaju akcesoria, wśród których można wymienić kolorowe chusty lub maty. Najlepiej jeśli wszystkie te przedmioty będą miały inne kolory. Umieszcza się je na podłodze. Następnie dzieci tańczą po sali w rytm muzyki. Gdy dana muzyka się zatrzyma osoba prowadząca zajęcia wymienia jakiś kolor. Każde dziecko powinno odnaleźć na sali matę w tym kolorze i na nią stanąć. Gdy jakieś dziecko nie zdąży stanąć na poprawnym kolorze chusty to niestety odpada z dalszej gry.