Kompendium anatomiczne – „Memorix Anatomia”Na naukę nigdy nie jest za późno. Samokształcenie, nieustanny trening umiejętności, poszerzanie wiedzy. Wszystko to cechy człowieka żądnego wiedzy oraz pragnącego wykonywać swoją profesję na jak najwyższym poziomie. Nieczęsto zdarza się, że ma on możliwość pozyskania kompletnego zestawu informacji w postaci jednej publikacji. Całe szczęście w przypadku niektórych dziedzin nauki takie kompendia powstają.

Wsparcie dla adeptów nauk medycznych

„Memorix Anatomia” to pozycja obowiązkowa w księgozbiorze nie tylko pilnego studenta medycyny, ale i praktykującego już lekarza. Najaktualniejsze wyniki badań, bogato omówione przypadki kliniczne, szczegółowe liczne ryciny, a wszystko to opisane przy użyciu aktualnego nazewnictwa w językach polskim, łacińskim i angielskim.

Polskie wydanie podręcznika „Memorix Anatomia”, będącego w oryginale publikacją czeską, zredagowano pod kierunkiem specjalistów z dziedziny anatomii. Doceniona na całym świecie za przejrzystą formę i rzetelne przedstawienie logicznie następujących po sobie zagadnień praca Davida Kachlika, Ondrey’a Volny’ego i Radowana Hudaka uczyniło z tej książki niezbędnik każdego, kto w trakcie kształcenia zawodowego styka się z nauką o ludzkim ciele.