Wydawnictow Naukowe Scholar – firma z wieloletnią tradycją


wydawnictwo naukowe scholar

Wydawnictwo Naukowe Scholar cieszy się wieloletnią tradycją wydawniczą działającą na rzecz rozwoju nauk humanistycznych. Dzięki jego działalności publikowane są wybitne dzieła literatury naukowej, polskim odbiorcom udostępniana jest literatura dotycząca nauk humanistycznych twórców zagranicznych, a polskie dzieła mają szansę trafić do odbiorców zagranicznych, dzięki projektowi przekładów publikacji polskich na język angielski i ich dystrybucji na rynki zagraniczne.

Historia wydawnictwa

W 1991 r. Jacek Raciborski, polski socjolog i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założył Wydawnictwo Naukowe Scholar, które od tego czasu prężnie działa i rozwija swoją ofertę. Dzięki włożonemu w rozwój wydawnictwa nakładowi pracy zostało ono ujęte w prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Od czasu założenia do chwili obecnej wydawnictwo wydało już ponad 1300 tytułów z zakresu socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.

Nagrody

Działalność Wydawnictwa Naukowego Scholar jest szeroko doceniana, co przekłada się na zdobywanie nie tylko przez wydawnictwo, ale i przez autorów w nim publikujących wielu nagród. Jedną z nich jest zdobyta w 2005 r. Nagroda im. Jana Długosza. Nakładem wydawnictwa ukazała się również książka pt. „Władza globalizacji” Jadwigi Staniszkis, za którą autorka otrzymała w 2004 r. nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tzw. „Polskiego Nobla”. Oczywiście wymienione są wyłącznie przykładowymi nagrodami, których w dorobku Wydawnictwa Naukowego Scholar jest znacznie więcej.