OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Gimnazjum 21

GIMNAZJUM NR 21 IM. DZIEDZICTWA PONTYFIKATU
JANA PAWŁA II


Samorząd Uczniowski G21


Historia szkoły
Rok 1999 był przełomowy dla polskiego szkolnictwa. W wyniku reformy przeprowadzonej przez ministra Oświaty M. Handke, nastąpiła gruntowna reorganizacja szkolnictwa. Wprowadzono trzystopniowy podział kształcenia powszechnego, podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Od tego roku gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Pierwszym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, był rocznik 1986.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/291/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 1999 utworzono w naszym budynku Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33. Wraz z powstaniem w naszej szkole gimnazjum, zaczął się proces likwidacji Szkoły Podstawowej nr 78 im., która mieściła się w tym samym budynku. Ostatecznie do jej rozwiązania doszło w 2001

Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2006 nasze gimnazjum przyjęło imię „Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II”. Uchwała weszła w życie z dniem 16 października 2006r.


Misja szkoły
Kształcimy i wychowujemy młodych ludzi tak, by rozumieli świat i dokonywali właściwych wyborów

Wizja szkoły
Szkoła kreatywnych, samodzielnych i wartościowych ludzi, przyszłych olimpijczyków oraz późniejszych renomowanych szkół ponadgimnqazjalnych. Szkoła otwierająca każde drzwi. Szkoła rozwijająca zainteresowania oraz budząca szeroko rozumiana tolerancję.

Hasło szkoły
Rozumieć świat-kierować sobą


Dziedzictwo Jana Pawła II
„Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością (...) abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy”. (Jan Paweł II – 10.06.1979 rok na krakowskich Błoniach)

W tych słowach Jan Paweł II wskazał znaczenie i konieczność rozwoju człowieka jako osoby i członka wspólnoty, w oparciu o historię własnego życia, historię swojej rodziny, swojej wspólnoty lokalnej oraz o tradycję narodu, z którego wyrasta.

Dziedzictwem Jego pontyfikatu  pozostaną słowa, w których:

-  umacniał nas w zmaganiu o wolność i kiedy wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi! Tej Ziemi!”

- wskazywał nam potrzebę walki o wolność wewnętrzną, wolność od egoizmu, nienawiści, niemoralności, zapomnienia o Bogu i wszelkiego grzechu

- nawoływał do przestrzegania przykazań Dekalogu i przybliżał nam tajemnicę Eucharystii,

- przywracał poczucie godności człowieka jako dziecka Bożego i ukazywał bezcenną wartość naszej narodowej, głęboko chrześcijańskiej kultury, otwartej na ubogacający wszystkich dialog z innymi narodami Europy i świata

- podkreślał znaczenie formowania ludzi sumienia, na prawym sumieniu bowiem jedynie budować można państwo prawa

- umacniał w nas szlachetny ideał solidarności i ukazywał jego ewangeliczne korzenie

- prowadził do Boga bogatego w miłosierdzie i zachęcał do objęcia naszym miłosierdziem wszystkich, zwłaszcza chorych, biednych i bezbronnych

- zawierzał nas niezawodnej opiece Niepokalanej Matki Odkupiciela i ukazywał Ją jako wzór całkowitego zawierzenia Bogu.

Ile ważnych, drogocennych wskazań, ile przed nami zadań, jeśli nie chcemy zaprzepaścić tego daru jakim pozostaje dla nas Osoba Jana Pawła II i Jego nauczanie! To jest to Dziedzictwo, które nam pozostawił.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego