OSS

Idź do spisu treści

Menu główne

Rada Rodziców

  • Helena Łakoma - 2 SLO C

  • Magdalena Michnowska-Rzyska - 2 SLO C

  • Katarzyna Murawska - 3 SLO D

  • Grzegorz Jachowski - 2 GB

  • Monika Cieślik - 2 GB

---------------------------------------------------------------------------
RUSZA PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW
W środę 17 września rusza punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci uczących się w gdańskich szkołach. Punkt czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.

Punkt zostaje uruchomiony dzięki współpracy Stowarzyszenia Forum Aktywnych Rodziców i Wydziału Rozwoju Społecznego UMG. Rodzice będą mogli w nim uzyskać informacje na temat działalności rad rodziców, a także ich praw i obowiązków.

Od października 2010 na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza w ramach Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców cyklicznie spotykają się przedstawiciele tych społecznych organów placówek oświatowych. Najbardziej aktywni działacze tych gremiów w roku 2014 powołali Stowarzyszenie Forum Aktywnych Rodziców. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i aktywizacja rodziców w szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie podejmuje działania w celu upowszechniania świadomości w zakresie praw i obowiązków rodziców we współpracy z placówkami oświatowymi. Ma również na celu promowanie pozytywnych przykładów działalności rad rodziców.
- Wszystkie realizowane cele są zgodne ze statutem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspierane jest przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Instytut Inicjatyw Pozarządowyc
H.

Począwszy od 17 września, punkt informacyjno-konsultacyjny czynny będzie w każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5, II piętro, pok. 212.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUKCJA DLA RODZICÓW GDAŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCHURUCHOMIENIE DOSTĘPU/PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

1. Uruchomić stronę platformy GPE:  www.edu.gdansk.pl   
W widoku otrzymamy okno:
i kliknąć ikonkę  „Zaloguj ”

W widoku otrzymamy okno:2. Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz „ Przywracanie dostępu do konta”

W widoku otrzymamy okno:3. W oknie „Przywracanie dostępu”:
• W polu „Przepisz słowa z obrazka”  wpisać tekst wyświetlony nad tym polem
( pamiętać o spacji pomiędzy słowami)
      Uwaga: jeśli tekst jest nieczytelny można go zmienić klikając ikonkę „ Zmień próbkę”  

• Uzupełnić pole „Login, email lub PESEL”  - swoim numerem PESEL  lub LOGINEM ( w przypadku przywracania dostępu)
• Kliknąć przycisk  „Wyślij wiadomość”

4. Sprawdzić konto pocztowe ( podane w szkole)  i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości.

      Uwaga: Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub SPAM
• W otrzymanej wiadomości odszukać i zapamiętać nadany przez system LOGIN użytkownika
• Kliknąć w odnośnik zawarty w treści wiadomości , umożliwiający przejście do okna, pozwalającego ustawić hasło/nowe hasło użytkownika
Uwaga: odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika umożliwiający nadanie / przywrócenie hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonywać wielokrotnie.
Po kliknięciu odnośnika w widoku otrzymamy okno:

5. Tworzenie hasła/ przywracanie hasła w oknie  „Autoryzacja dostępu”
• W polu „Przepisz słowa z obrazka”  wpisać tekst wyświetlony nad tym polem
( pamiętać o spacji pomiędzy słowami)
      Uwaga: jeśli tekst jest nieczytelny można go zmienić klikając ikonkę „ Zmień próbkę”  

• Uzupełnić pole „Nowe hasło”- wybranym hasłem spełniającym podane warunki:

-długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne np. @ #
-może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska)
-zmienia się co 180 dni
-nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie
• Uzupełnić pole „Powtórz nowe hasło”- wybranym hasłem
• Zapamiętać hasło

6. Można zalogować się do GPE:

• Uruchomić stronę platformy GPE:  www.edu.gdansk.pl   i kliknąć przycisk „Zaloguj ”
• W polu „Nazwa użytkownika” wpisać nadany login
• W polu „Hasło” wpisać wybrane hasło
• Po zalogowaniu kliknąć na „Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej”

W widoku otrzymamy okno:
• Dostęp do dziennika elektronicznego w ikonce „UONET” przez kliknięcie „Aplikacja uczniowska”.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego