Kinezjologia edukacyjna jako metoda wspomagająca jakość procesu uczenia się

Metoda kinezjologii edukacyjnej została opracowana przez amerykańskiego pedagoga dr Dennisona. Proste zestawy ćwiczeń fizycznych, które miały stymulować pracę mózgu naukowiec najpierw testował na sobie. Doskonałe efekty pracy z grupą osób mających problemy z pisaniem skłoniły Dennisona do opisania i rozpowszechnienia metody zwanej również Gimnastyką Mózgu.

Kinezjologia, czyli muskuły dla mózgu


Metoda Dennisona nie jest akceptowana przez wszystkich, ale nie ma żadnych przykładów, że wyrządziła komuś krzywdę. Przeciwnie – wciąż przybywa zwolenników zestawu ćwiczeń, który ułatwia uczenie się i zapamiętywanie.

U podstaw trudności w uczeniu się leży brak dobrej współpracy między poszczególnymi częściami mózgu. Dzięki ćwiczeniom, podczas których uwalniają się neurotrofiny komórki nerwowe są stymulowane do wzrostu oraz tworzenia nowych połączeń. Takie „wydeptywanie” nowych ścieżek w mózgu sprzyja poprawie zapamiętywania oraz przypominania.
Jako, że zaburzona współpraca półkul mózgowych jest podłożem specyficznych trudności w uczeniu się typu dysgrafia czy dysleksja, ADD, ADHD, dyskalkulia i dysortografia, to kinezjologia edukacyjna znalazła zastosowanie w pracy z uczniami z tego typu trudnościami.

Jakie są efekty Gimnastyki Mózgu?


Regularne ćwiczenia sprzyjają poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwojowi pamięci długotrwałej oraz myślenia twórczego (kreatywnego). Osoby ćwiczące znacznie lepiej czytają ze zrozumieniem, znikają ich problemy w pisaniu czy liczeniu. Poprawia się motoryka duża i mała – precyzja ruchów. Znacznie rozwija się percepcja i wyobraźnia przestrzenna.

Kinezjologia edukacyjna nie musi służyć wyłącznie edukacji dzieci i młodzieży. To metoda, która relaksuje, poprawia funkcje fizyczne organizmu, ułatwia zasypianie, usuwa zmęczenie. Dorośli, którzy poddadzą się kinezjologii mają szansę na znaczną poprawę jakości procesów pamięciowych, co ma szczególne znaczenie dla osób starszych.