Alternatywne i wspomagające metody komunikacjiNa świecie funkcjonują miliony osób zmagających się z zaburzeniami mowy. W celu poprawy komunikacji z nimi stworzone zostały języki, które mają na celu zastąpienie lub wspomożenie komunikacji niewerbalnej. Wszystkie z tychże metod komunikacji określa się skrótowcem ACC.

Odmienne sposoby komunikacji

ACC, czyli komunikacja alternatywna i wspomagająca to zbiór języków służących do kontaktu z osobami niemówiącymi. Poprzez języki alternatywne rozumie się metody kontaktu przeznaczone dla osób, które nigdy nie nabyły lub całkowicie utraciły zdolność do komunikacji słownej.

Do najczęściej występujących przyczyn korzystania z komunikacji alternatywnej lub wspomagającej zaliczyć można m.in.:

– przebyty udar,
– uszkodzenie mózgu w rezultacie wypadku,
– porażenie mózgowe,
– autyzm,
– upośledzenie.

Należy mieć na uwadze, że wszystkie spośród metod komunikacji mogą być wykorzystane zarówno do kontaktu z dziećmi, jak i dorosłymi.

Możliwości komunikacji

To, jaki język komunikacji powinniśmy wybrać jest uzależnione przede wszystkim od zdolności fizycznych oraz umysłowych osoby niemówiącej. W zależności od osób, dla których jest przeznaczony język komunikacji alternatywnej lub komunikacji wspomagającej może wykorzystywać:

– gesty,
– znaki graficzne,
– znaki przestrzenno-dotykowe.

Najczęściej wykorzystywanym systemem znaków manualnych (gestów) jest język migowy oraz makaton. Z kolei znaki graficzne obejmują systemy opierające się na piktogramach (piktogramy PIC), symbolach (symbole Blissa). W przypadku znaków przestrzenno-dotykowych najczęściej korzysta się z tzw. klocków słownych.